Giga@Sixkiller

[Anleitung] Raspberry Pi Firmware aktualisieren

Anleitung] Raspberry Pi Firmware aktualisieren

 

Firmware ueberpruefen

  • uname -a

rpi-update installieren

  • sudo apt-get install rpi-update

Updates installieren

  • sudo rpi-update

Am Schluss den Raspberry neu starten

  • sudo reboot

 

firmware

 

Zurueck zu den Anleitungen Raspberry Pi
Print Friendly, PDF & Email